ERP'den Beklentilerimiz

15 Aug 2019

1. ERP Yazılımı Kullanımı Ardından Toplam Envanterin Azalması %3 – %24 Arası

Diğer bir deyimle ERP yazılımı kullanımı sonrası en kötü netice %3 azalma en iyisi ise % 24. Azalmanın yanı sıra muhtemelen stok karışımında da iyileşme olmuştur, diğer bir deyim ile ERP yazılımının zorladığı düzen anlayışı ile depoda arananın bulunma ihtimali de yükselmiştir.

2. Stok Kayıt Doğruluğunda %90 – 97 Aralığı, ERP Yazılımı Kullanımı İle Tutturulmuş.

Stok Kayıt Doğruluğu sağlanmadığı takdirde zaten hem malzeme planlama hem de günlük yönetim çok ağır darbe yer. ERP projelerinde özellikle depoyu kontrol altına alan çalışamalar ile başlarız. Aksayan üretim, fazla / eksik satınalma, düzensiz sevkiyatların oluşmasına yol açar. Dünya ölçeğinde alt limit % 95′tir, araştırmada 5 şirketten birinin %97 tutturduğu (% 20′si) görülmüştür. Şirketlerin % 30′u doğruluk oranında limitin altında kalmışlar ve % 90 değerine ulaşabilmişler, geriye kalanlar ise ERP yazılımı kullanımı ile (% 50) % 94′e ulaşarak sınıfı geçmiş gibi olmuşlar.

3. Başarılı ERP Kullanıcılarında Dönem Kapatma Süresi 3 – 7 Gün Arası

Ay sonu kapatma işlemleri açısından bakıldığında başarılı ERP kullanıcıları 3 gün civarında biten ayı kapatabiliyor, en kötü kullanıcılarda 7 gün içinde.

4. ERP Yazılımı ile Üretim Planına Uyumluluk %73 – %96

ERP yazılımı ile en kötü değer yapılan plana %73 uyumluluk, diğer bir deyimle üretim emirlerinin %73′ü planlanan tarihte bitiyormuş. En başarılı ERP kullanıcıları grubu ise %96 uyumluluğa sahip. (Bu değer %95 ve üzerinde olduğunda A-Sınıfı olunuyor)

5. Zamanında sevkiyat %84 – %98

Gelelim sonuçları en ağır olan konuya. Başarılı ERP kullanıcılarının %98 oranında teslim tarihlerine uyum sağlıyorlar, yani 100 satır siparişin 98 satırı teslim tarihine uyumlu sevk edilmiş. Bu alanda kötü sonuç ise %84 olmuş.

Bunlar ERP yazılımı kullanıcıları arasında gerçek sonuçlar, şimdi siz de kendi sonuçlarınızı düşünün, tartışın. Freedom ERP olarak bizim sadece ERP Projesi yapmaktır. ERP Projesi yapma ekseninde bizler sadece yazılımı çalıştıran değil, şirketi hedeflerine de nasıl ilerleyeceği konusunda danışmanlık yapabilen bir firmayızdır ve tek işimiz ERP’dir.