CSS Otomasyon & Yazılım

BİZ KİMİZ?

Css Otomasyon ve Yazılım Ltd. Şti  olarak, Saha tecrübelerine sahip profesyonel çalışma ekibimiz ile firmalara özgü kalıcı etkin çözümler geliştirerek, firmaların dijital teknolojiye geçiş süreçlerini yöneten ve firmalara özel web programlama konusunda yazılımlar geliştiren yeni nesil bir çözüm ortağıyız.

ERP projelerinde süreçlerini, tam olarak tanımlayamamış olan işletmelerin yeni sistemlere geçişte ve kaynaklarını yönetmekte de oldukça zorlanıyor olması kaçınılmazdır. Süreç danışmanlığı hizmetinin doğmasına etken olan bu zorlukları, CSS Otomasyon & Yazılım olarak tamamiyle ortadan kaldırıyoruz.

 

 

Css Otomasyon & Yazılım ile Esnek Çözümler

Temel ihtiyaçların haricinde her firmanın ihtiyaçları farklı olmaktadır. Süreçlerinizin sağlıklı hayata geçmesi konusunda yanınızdayız. Şirketlere özel yazılımlar geliştiren, ERP Süreç danışmanlığı hizmeti veren, Mobil raporlama uygulaması geliştiren, Endüstri 4.0 Üretim veri otomasyonu yapan bir şirketiz. Teknolojik tüm konularda çözüm ortağınız olmaya adayız.

 

Neler Yapıyoruz?

Süreç Danışmanlığı konusunda neler mi yapıyoruz?

Öncelikle  ulusal ve uluslararası çapta elde ettiğimiz tecrübeler ışığında  belirtmeliyiz ki;

ERP projelerinde süreçlerini, tam olarak tanımlayamamış olan işletmelerin yeni sistemlere geçişte ve kaynaklarını yönetmekte de oldukça zorlanıyor olması kaçınılmazdır.

Süreç danışmanlığı hizmetinin doğmasına etken olan bu zorlukları,  Css otomasyon ve yazlım olarak tamamiyle ortadan kaldırıyoruz.

Süreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerin sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden inşa ediyoruz.

İşletme ile birlikte, işletmenin kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirerek işletmeyi hantallaştıran süreçleri yalınlaştırarak ya da gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesi sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak tarif edilmesine destek sağlıyor, İhtiyaç durumunda firmanıza en uygun, uzun ömürlü ve en yüksek faydayı sağlayacak ERP yazılımlarını seçerek seçilen erp yazılımının firmanızda hayata geçmesini sağlıyoruz.

FineManage Mobil iş zekası uygulamamız ile; ERP Uygulamalarıyla Entegre çalışan FineManage verilerinizi analiz etmenize, ek uygulamalarla zaman ve mekandan bağımsız sisteminizi yönetmenize olanak sağlar ve Dinamik analizler ile çok büyük veri kümelerindeki gizli kalmış bilgiye ulaşır.

Verinizin büyüklüğünden çok analizine önem verirsiniz. FineManage kurumlar için tasarlanmış veri görselleştirme ve analiz aracıdır. FineManage ile verilerinizi hızla görselleştirebilir, en ince ayrıntısına kadar anlamlandırabilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz.

IOT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti)
Saha tecrübelerimizle geliştirdiğimiz Kendi ürünümüz olan ‘Endüstri 4.0’ ile Üretim tesislerini akıllı hale getirmektedir.
Otomasyon yazılım çözümleriyle üretim odaklı şirket ve kuruluşlara en verimli ve sağlıklı çalışma alanlarını oluşturmak birinci öncelikli hedeflerimiz arasında yeralmaktadır.

Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleri, sistemlerin çeşitli arayüzler üzerinden farklı ağlara bağlanıp farklı servislerle iletişim kurmasını sağlamaktadır.

Tıpkı akıllı telefonlardaki internet bağlantısı ile çeşitli içeriklere ulaşmamız, çevremizdeki diğer akıllı telefonlarla farklı platformlar üzerinden iletişim kurmamız gibi, Endüstri 4.0 da Siber-Fiziksel iletişimi makinelere yansıtmaktadır.

Akıllı fabrikalarda otomasyon süreçleri, cihazların ve makinelerin birbiriyle haberleşerek üretim işlemlerini kendi içlerinde belirleyip düzenlemeleri anlamına geliyor.

Örneğin, üretimin herhangi bir aşamasında hammaddenin azalması durumunda, gerekli siparişin otomatik olarak verilmesi veya oluşan arızanın anında bildirimi, yerinde tespiti ve giderilmesi gibi. Böylece sistem tam kapasiteyle ve sorunsuz çalıştırılabiliyor.

Satınalma Danışmalığı ile: Mevcut maliyetlerde tasarruf yapmak için firmanızın tüm alımlarını analiz ediyor, daha şeffaf, esnek ve firma lehine şartlarla revize ederek Şirketinize maksimum faydayı sağlayacak satınalmaları gerçeleştiriyoruz. Diğer bir değiş ile şirketinize özel “Satınalma Sistemini” kurmaktayız.
Şirketinize özel Satınalma Prosedürü hazırlıyor ve bu modele uygun olarak belirlenen bir danışmanlık ücretini belirliyoruz.
Bu ilke ve amaç doğrultusunda yıllar boyunca sunmuş olduğumuz çözüm odaklı çalışmalara yenilerini ekleyerek büyümekte ve hızı önlenemez bir ivme ile gelişmekteyiz.

Bu sayede teknolojinin getirmiş olduğu imkanlar dahilinde üretim ve arge odaklı çalışmalarımız ile üretim ve tasarruf arttırmaya yönelik kontrol ve sistematik çalışmaya odaklı yazılımlarımızı dünyadaki her üreticiye ve şirkete ulaştırmayı hedefliyoruz.

Destek Başlığı

Destek İçeriği