Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

11 Oct 2018

İş dünyasındaki rekabetin ve çeşitliliğin giderek artmasından dolayı şirketlerin artan rekabete karşı ayakta kalabilmek ve iş dünyasındaki iddialarını sürdürmek için her daim yeniliklere açık bir tutum sergilemeleri gerektiğine önceki yazılarımızda değinmiştik. Bir şirket için üretimdeki verimliliği artırmak çok önemli bir durumdur ve bu durum kurumsal kaynakların yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Kurumsal kaynakların yönetimi de zor bir süreç olup iyi planlanması oldukça mühimdir. Günümüzde birçok işletme söz konusu yönetimde malzeme ihtiyaç planlama (MRP) sistemlerinden yararlanır. Peki, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Nedir? Kullanım Amaçları Nelerdir?

MRP Nedir?

MRP, işletmelerin malzemeye dayalı yatırımlarını en aza indirerek üretimdeki verimliliği artırmak ve alıcılara yapılan hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullandıkları bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Çoğu işletme maliyetlerini azaltmak ve etkili bir gelişme için MRP sistemlerini kullanmaktadır.

MRP sistemi, stok maliyetlerini düşürmenin yanı sıra programlama etkinliğini geliştirme ve pazardaki değişikliklere hızlı yanıtlar verebilme imkanı sunmaktadır. Bu durum işletmelerin kalite ve verimliliklerine yansıyacağından işletmeler değişen iş koşullarına ayak uydurmada ve rekabet ortamında başarı elde edeceklerdir.

MRP sistemleri aynı zamanda verileri doğru, faydalı, anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştüren sistemlerdir. Bu tür sistemlerin kullanılmasıyla üretim verimliliği büyük ölçüde artacaktır.

Bir MRP sisteminin başarılı olabilmesi için etkili bir planlama, yeterli bilgisayar desteği, doğru veri, yönetimin desteği ve kullanıcı bilgisi gerekmektedir.

MRP, tahmin edilemeyen veya beklenmeyen durumlar karşısında yeniden planlama ve programlama ile malzeme eksikliklerini veya fazlalıklarını önlemeyi sağlayacak kadar önceden tahmin etme yeteneğine sahiptir.

Şirketler satın aldıkları malzeme türlerini ve miktarlarını stratejik olarak yönetmeli, hangi ürünlerin hangi miktarlarda üretileceğini iyi planlamalı, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmeyi minimum maliyetle mümkün kılmalıdır. Dolayısıyla stok seviyelerinin kontrolü, parçalar için önceliklerin ayarlanması ve kapasite ihtiyacının belirlenmesi MRP sisteminin üç önemli fonksiyonudur.

MRP Sistemlerinin Kullanım Alanları ve Sağladığı Faydalar

MRP sistemleri, hızla gelişim gösteren iş dünyasına adapte olabilmek ve rekabet ortamında başarı sağlayabilmek amacıyla birçok işletme tarafından kullanılmaktadır. MRP sistemlerini en çok kullanan sektörler; ilaç sektörü, yiyecek ve gıda sektörü, tekstil sektörü, kimya sektörü, otomotiv sektörü ve elektronik sektörüdür.

Stokların azalması, verimliliğin artması, satın alma maliyetlerinin azalması, satış fiyatlarının düşmesi,  daha iyi müşteri hizmetleri, pazar talepleri için daha iyi cevap, boş zamanın azalması, hazırlık ve bozma maliyetlerini azaltması MRP’nin faydalarındandır. Malzeme gereksinimlerini izleme, siparişler için en ekonomik tutar boyutlarını belirleme, güvenlik stoku için gereken miktarları hesaplama, çeşitli ürünler arasında üretim zamanı tahsis etme ve gelecek için planlama yapma MRP sisteminin diğer avantajları arasındadır.

Sonuç olarak, siz de bir MRP sistemi kullanarak işletmenizin geleceğine yatırım yapabilirsiniz. Unutmayın ki işletmelerin benzerleriyle rekabette güçlü kalabilmesi için yenilikler üretmesi, onları takip etmesi ve ortaya koyacakları kaliteyle bağlantılıdır. Malzeme ihtiyaç planlaması sistemleri talebe göre arz oluşturma şansı vererek işletmelere günümüzde bu avantajı sağlamaktadır.